Wat kan ik voor u betekenen?

LD-Consult kan op de gebieden van ruimtelijke ordening en schadevergoeding verschillende acties voor u ondernemen:

  • Opstellen en beoordelen van ruimtelijke plannen (bestemmingsplannen, structuurvisies) in relatie tot bouw- en gebruiksmogelijkheden voor particulieren en bedrijven
  • Schadevergoeding door rechtmatige overheidsdaad: planschade, nadeelcompensatie
  • Voeren van ruimtelijke bezwarenprocedures en planschadeprocedures
  • Beoordelen van ruimtelijke beleidsvisies op alle bestuurlijke niveaus

Kan ik u helpen met een zakelijke of particuliere oplossing?

Simon Langerveld

Ingenieur met technisch-juridische specialismen: ruimtelijke ordening en schadevergoeding

LD-Consult
Uw hulp bij omgevingsrecht – bestemmingsplan en
planschade / nadeelcompensatie