Denkt u dat u recht heeft op een planschade vergoeding van de gemeente?

Er zijn nieuwe ontwikkelingen geweest voor uw perceel of in uw omgeving. Waardedaling van uw woning?

Enkele jaren geleden is er een nieuwe woonwijk, een nieuw sportcomplex of een nieuw bedrijventerrein naast of dichtbij uw huis aangelegd. Hiervoor is destijds een bestemmingsplan vastgesteld. In dat plan is mogelijk ook het gebruik van uw woonperceel beperkt; u mag bijvoorbeeld uw schuur niet meer vergroten, of u mag daarin sommige activiteiten niet meer uitoefenen. U denkt dat hierdoor de waarde van uw woning zal dalen.

Een vooronderzoek kan u antwoord geven op de vraag of er sprake is van waardedaling en, zo ja, of dit een basis oplevert voor een planschadeclaim bij uw gemeente. U weet dan waar u aan begint als u een planschadeprocedure start.

Wat kan ik voor u doen?

Tegen een vast tarief kan ik met een vooronderzoek (vóór een schade- of beroepsprocedure) voor u nagaan of er sprake is van planschade en zo ja, of en in hoeverre u recht hebt op vergoeding van die schade door de overheid (zie Tarieven particulieren).

Vaak kan ik u ook een globale indicatie geven van de orde van grootte van deze planschade.

Voor een nauwkeurige taxatie hebt u een speciale planschade taxateur nodig, maar dit is in deze vooronderzoek fase nog niet nodig.