Nederland wordt steeds voller met woningen, bedrijfsterreinen, wegen en andere infrastructuur. Ook worden aan bedrijfsvoering allerlei voorwaarden gesteld om natuurwaarden in de omgeving te ontzien. Waar kunt u als ondernemer zoal tegenaan lopen? Welke mogelijkheden biedt het omgevingsrecht u?

Uw bedrijfsbelang bij een bestemmingsplan

Als de gemeente een bestemmingsplan vaststelt voor een nieuwe woonwijk naast uw bedrijfsterrein kan dit nadelige gevolgen hebben voor uw bedrijfsvoering. Dit kan ook het geval zijn als er voor uw bedrijfsterrein andere bestemmingsregels gaan gelden.

Mijn vooronderzoek maakt duidelijk hoe een nieuw bestemmingsplan uw bedrijfsvoering kan beïnvloeden en wat u kunt doen om belemmeringen en hieraan gerelateerde kostenverhogingen te voorkomen of te beperken. Hoe dit werkt leest u hier.

Uw bedrijfsbelang en planschade

U kunt als ondernemer met extra kosten worden geconfronteerd – en dus met daling van bedrijfsinkomsten – wanneer er op korte afstand bijvoorbeeld één of meer woningen of een hotel worden gebouwd. Ook kan daardoor uw bedrijf in waarde dalen.
Als voor deze ontwikkeling een nieuw bestemmingsplan is vastgesteld, is er mogelijk sprake van planschade.

Planschade is het gevolg van waardevermindering van een perceel (en/of vermindering van inkomsten uit een bedrijf op dat perceel) vanwege ontwikkelingen die mogelijk worden gemaakt door een nieuw bestemmings­plan maar die onder het vorige bestemmingsplan niet mogelijk waren.

Meer over planschade voor bedrijfspercelen vindt u hier