Ruimtelijke ordening kan uw bedrijf aardig in de wielen rijden. Hieronder leest u enkele voorbeelden hoe uw bedrijfsvoering hierdoor kan worden beïnvloed, voorbeelden die met vele kunnen worden aangevuld. Wat merkt u hiervan als ondernemer? Werkt dit kostenverhogend voor uw bedrijfsvoering?

Nieuw bestemmingsplan rondom of voor uw bedrijfsperceel

Voorbeeld 1: uw bedrijf is al jaren lang gevestigd op een ruime kavel buiten uw stad/dorp. Dan leest u over de vestiging van een hotel annex congrescentrum naast uw terrein. Heeft dit gevolgen voor uw bedrijfsvoering?

Voorbeeld 2: in een nieuw bestemmingsplan is uw bedrijf opnieuw positief  bestemd maar is wel de systematiek van bestemmen veranderd. Heeft dit gevolgen voor uw bedrijf?

Mijn vooronderzoek kan voor u inzichtelijk maken of er voor uw bedrijf belemmeringen te verwachten zijn. Bijvoorbeeld of het bedrijf extra milieuvoorwaarden krijgt opgelegd of voor bepaalde activiteiten alsnog hinder beperkende voorzieningen moet treffen. U weet dan waar u aan toe bent.

Op basis van de uitkomsten van dit vooronderzoek kunt u ook richting geven aan het overleg met de gemeente. U kunt dan focussen op bepaalde aanpassingen van het bestemmingsplan of (vergoeding voor) overlast beperkende maatregelen.

Wat kan ik voor u doen?

Tegen een vast tarief kan ik voor u een vooronderzoek doen (in de fase vóór een inspraakronde of bezwarenprocedure) en het resultaat toelichten voor uw situatie (zie Tarieven bedrijven).

U weet dan waar u staat en waarover u concreet met de gemeente kunt overleggen.
Ook kunt u dan nagaan, mocht dit overleg u te weinig opleveren, wat uw kansen zijn om met succes een bezwarenprocedure te voeren (een zienswijze in te dienen).

Dit geldt ook als u overweegt beroep in te stellen tegen afwijzing van uw bezwaren door de gemeente.